Preview Mode Links will not work in preview mode

Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B


Mar 13, 2018

Benjamin tar över Sverige med sin mellovinst och familjen Wahlgren tvingas upp på scenen på melodifestivalen.  Att flytta hemifrån och dess nya ansvarsområden. Och vad hände på mello-efterfesten?